כיור משטח צר מיני 100

    כיור משטח חרס אינטגרלי
    צר במיוחד -עומק 36ס"מ

    שרטוט מצורף