כיור משטח צר מיני 75

כיור משטח חרס אינטגרלי
צר במיוחד -עומק 36ס"מ

שרטוט מצורף