כיור משטח צר מיני 90

לסניפים המומלצים

כיור משטח חרס אינטגרלי
צר במיוחד -עומק 36ס"מ

שרטוט מצורף